. .
                 
                                                     
 
л
 
.
.
.
 
:
 
²
ª
ʲ
 

 

 
 
 
 
 
         

 

 

              IJ
 
              ³ ()
              ˪()
              ()
              ʲ()
 
            
                                       :
 
              1
 
              2

           

                       

 
 
 
 
 
 
 
             
 
()
 
()
 
 
' 
                                   27 1993