Ũ                        

                  

                  

 

, ? .
.
 
 
:
, , ,
, ,
, ,
, ,
, ,
,
 
 
 
        
       ܨ
        -
   
    2 40 .
    19 2014